Tjejer som är nakna - Lpfö 98 pdf

Date: Aug 2018 Postat av on lpfö, pdf

lpfö 98 pdf

en bok skriver vi varje dag information om barnet,.ex. Vi kan också utnyttja tillfällen i leken att göra barnen uppmärksamma på olika problem eller fenomen. Normer och värden

Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man ska vara rädda om varandra, vara aktsamma om våra saker och att visa respekt för allt levande. Vi visar barnen respekt, vi lyssnar på dem och tolkar deras signaler och kroppsspråk.

Lång och kort, lucia, och födelsedagar, mamma kommer efter mellanmålet. Vi behandlar alla barn lika, vi man utgår från varje barns förutsättningar och behov. Vi leker hypnotisk tillsammans med barnen för att utveckla lekarna och för att kunna hjälpa barn som behöver knyta kompiskontakter. Vi respekterar barnens åsikter och önskemål. Våra små barn kan få ett tidsbegrepp genom att vi har fasta rutiner. Jul, vi lägger grunden för goda matvanor genom att äta på bestämda tider.

Download, pDF PDF, viewer; transcript; Nyckelpigan V rt arbetss tt Enligt l roplanen.Lpf - 98, normer och v rden Avsnittet Normer och v rden i l roplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen f r tr na sig i att f rst att man ska vara r dda om varandra, vara aktsamma.L roplan f r f rskolan, Lpf.

Lpfö 98 pdf

Leken Vi netto anser att leken är livsviktig. Bibliotek på förskolan inspirerar till läsning. Sånger och lekar med rörelse tränar barnen koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Vi är flexibla och ändrar verksamhetens innehåll beroende på de aktuella förutsättningarna. Språket Våra små barn samlar på ord. Vi observerar barnen för att erbjuda dem det som de behöver för sin individuella utveckling. Tamburkontakt Varje dag vid hämtning och lämning har personal och föräldrar chans att tala med varandra. Vi gör en skriftlig utvärdering en gång termin samt en utvecklingsplan supermarket där vi planerar terminen.

kommentarer

Lämna en kommentar

Vänligen fyll i ditt fullständiga namn

Vänligen ange din fråga