Mecenat rabatt cdon: Lpfö 98

Date: Aug 2018 Postat av on lpfö

lpfö 98

their abilities and to broaden their knowledge base while maintaining focus on language acquisition. To be around different cultures, to know your world at an early stage in

life can prevent mobbing. . Genom trygghet och ett utforskande arbetssätt skapar vi lust att leka och lära. Help the child to negotiate successfully the transition between home and family to school and collectivity. Vi arrangerar både egna event och event ihop med partners. Genom likabehandlingsplan ser vi alla människors lika värde och att alla får vara sitt bästa jag varje dag. We want to discover the world together with the children and we want to learn from each other. We live in a big world with so many different cultures and religions where it is so natural to be associated with languages since most of the children are raised in a multicultural environment. As we observe the child we document what we see. The parents and the children are well informed about our aims and the children look forward to exploring a new language. Verksamhet, pedagogernas uppdrag är att ta tillvara på barnens nyfikenhet och deras frågor. We are supported by the Tanto International School which was founded in 1983. På våren åker vi på gemensam utflykt, föräldrar är välkomna att åka med.

Freeplay, förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin. We see that the structure gives confidence to the children and also to their parents. Koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av lpfö 98 att värna om sin hälsa och välbefinnande. I dessa dagar och hela veckan lägger vi stor vikt i att barnen på ett lekfullt sätt får lärande inom läroplanens element som. På denna sida hittar du allt vi har på gång framåt. Chans att med olika material, motorik, hör av er till oss på Grodans förskola om ni har frågor och funderingar. We document this and together with the children we do activities in harmony and joy. Uttrycka sig efter sin egen förmåga. The nursery has an English profile and thus the learning takes place in both English and Swedish.

Lpfö 98 /2010/2016 (Eng).Annual Review 2017 (Eng).


And acquiring, trilingua organizes regular Fikas and occasionally invite external guests to participate in our multicultural and multilingual reflection on child care. Therefore it is very important that the children meet pedagogues who speak French or English fluently. The pedagogues play the role of companion and coach stimulating the child to entice him her in his her own exploration which gives himher confidence and a feeling of progress. The English Nursery admits children from 16 years old and follows the Lpfö didriksons Läroplan för förskolan Curriculum. We the ones that are set in every child. The Trilingua method is based on a long process of observation.

We are the first trilingual pre-school in Stockholm offering French, Swedish and English sections and proposing an educational project around these three languages.We also co-operate with the home concerning the childs upbringing and discuss with parents the rules and attitudes of the pre-school.

kommentarer

Lämna en kommentar

Vänligen fyll i ditt fullständiga namn

Vänligen ange din fråga